De ModelSpoorGroep Valkenswaard (MSG Valkenswaard) is in 1990 opgericht. Tot 2008 heeft de club gebouwd aan een replica van het station Valkenswaard en de directe omgeving zoals dat tot rond 1962 heeft bestaan, en zoals het nu had kunnen bestaan. Aan de hand van foto’s uit de oude doos, kadastertekeningen, herinneringen en ‘veldonderzoek’ is getracht ook de niet meer bestaande bebouwing uit die tijd doen herleven. Gezien de reacties van met name oudere Valkenswaarders op onze open dagen durven we te zeggen dat we daarin zijn geslaagd.

Over 'Mijn Treintje'

'MijnTreintje.nl' is het resultaat van de andere kant van 'onze' hobby. Als je de mogelijkheden niet hebt om zelf een leuke baan te bouwen omdat je de ruimte niet hebt, is het wel zo leuk om alle vindbare informatie over deze hobby te verzamelen. 'MijnTreintje.nl' is dus niets meer dan een verzameling van informatie over onze hobby...

Disclaimer: 'mijntreintje.nl' is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geboden inhoud van websites en/of webwinkels welke door een link via deze site bereikbaar zijn.

Inlogformulier

Inloggen op deze site is alleen toegestaan aan hen die hiervoor expliciet toestemming hebben door een gratis lidmaatschap aan te gaan.