De Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF) is een overkoepelende organisatie van de Nederlandse modelspoor verenigingen waarvan momenteel zo'n tachtig zijn aangesloten.

De NMF stelt zich ten doel:

de modelspoorhobby onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek, in het bijzonder de jeugd
het verrijken van de kennis en inzicht in de modelspoorhobby
het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten verenigingen
het leggen en uitbouwen van contacten met andere buitenlandse modelspoorverenigingen en -organisaties.

De NMF tracht dit te bereiken door:

 • te fungeren als landelijk aanspreekpunt, doorgeefluik en informatie-centrum voor iedereen die zoekende is te assisteren bij de oprichting van nieuwe verenigingen, onder meer door het ter beschikking stellen van standaard statuten en huishoudelijke reglementen. Verder kan men tips krijgen hoe men de oprichting het beste kan regelen. De federatie kan, indien nodig, voor een passend notaristarief zorgen op te treden als vraagbaak voor een ieder die iets op het modelspoorgebied wil weten zorg te dragen voor overleg met fabrikanten en importeurs van modelspoorartikelen.
 • een maal per jaar de nationale modelspoordagen te organiseren en dit te ondersteunen met de nodige publiciteit
 • er voor te zorgen dat verenigingen bekend zijn bij de organisatoren van grote (commerciele) modelspoor evenementen, waarbij elke vereniging de mogelijkheid krijgt zich voor een dergelijk evenement in te schrijven
 • een uniforme vergoedingsregeling te hanteren voor verenigingen die aan dergelijke evenementen deelnemen en welke in de meeste gevallen ook door de organisatoren wordt nageleefd
 • het beschikbaar stellen van een lijst met aangesloten verenigingen zodat deze onderling met elkaar in contact kunnen treden
 • zorg te dragen voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, waaraan de aangesloten verenigingen deel kunnen nemen voor een relatief lage premie
 • de mogelijkheid te bieden tot het afsluiten van transportverzekering voor een modelbaan (of delen daarvan) in geval van deelname aan evenementen
 • de mogelijkheid te bieden tot het afsluiten van een verzekering voor de eigendommen van een vereniging en aangesloten leden
 • het verlenen van technische bijstand
 • het vertalen van de zogenoemde NEM vanuit het Duits en/of Frans
 • het exploiteren van deze Internetsite

Wat doet de NMF niet ?

De aangesloten verenigingen zeggen wat ze wel en niet moeten doen. De NMF zal wel met organisatoren van evenementen overleggen over de best haalbare condities. Mocht de NMF niet tot overeenstemming met de organisatoren komen dan zal zij zulks meedelen aan de leden. De leden zijn volkomen vrij om hun eigen standpunt in te nemen en al dan niet deel te nemen de federatie zal nimmer in de bevoegdheden van de aangesloten leden treden.

Over 'Mijn Treintje'

'MijnTreintje.nl' is het resultaat van de andere kant van 'onze' hobby. Als je de mogelijkheden niet hebt om zelf een leuke baan te bouwen omdat je de ruimte niet hebt, is het wel zo leuk om alle vindbare informatie over deze hobby te verzamelen. 'MijnTreintje.nl' is dus niets meer dan een verzameling van informatie over onze hobby...

Disclaimer: 'mijntreintje.nl' is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geboden inhoud van websites en/of webwinkels welke door een link via deze site bereikbaar zijn.

Modelspoorkalender

Evenementen voor modelspoorliefhebbers

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inlogformulier

Inloggen op deze site is alleen toegestaan aan hen die hiervoor expliciet toestemming hebben door een gratis lidmaatschap aan te gaan.